FRISS HÍREK:
RSS
Akadálymentesítettt változat
Meghívó a Képviselő-testület 2015. március 30. napi nyílt soros ülésére PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hivatal   
2015. március 26. csütörtök, 14:27

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. március hó 30-án   / hétfő  /  16.00 órai kezdettel

nyílt soros képviselő-testületi

ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1./        A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       A Fejér Megyei Kormányhivatal indítványa

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Szabadbattyán Iskola u. 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása (CSANA)

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./        Közterületek elnevezése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       ÁMK átszervezése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Szociális alapellátás további működtetése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./        A 279/16. hrsz. földút megvásárlása, adásvételi szerződése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Iratrendezésre tett árajánlatok

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    Szabadbattyán 7-es sz. főút Kossuth utcai csomópont közvilágítás bővítésére tett árajánlatok

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./    Ingatlanok értékbecslésére tett árajánlatok megtárgyalása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./     Balatoni úti járdaépítési munkáira árajánlat

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kültagjának megválasztása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba tag delegálása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

17./    Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonértékelése, szennyvíz víziközmű rendszer vagyonértékelése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

18./    Battyánvár Kft. Felügyelő bizottság tagjának megválasztása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./     2015. éves közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

21./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Bejelentések


Kérem, hogy  a  napirendi  pontok  fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.


Szabadbattyán, 2015. március 24.


Tisztelettel:

Polyák István Vilmos

polgármester

 
Óvodai beiratás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hivatal   
2015. március 25. szerda, 13:08

Közlemény

ÁMK Cifrakert óvodai beiratkozásról

 

Értesítem  az érintett szülőket, hogy a 2015/2016-os évre a település  nevelési intézményében a beíratásra 2015- április 20-21-22. napján  kerül sor, reggel 8 órától délután 16 óráig.

Óvodai beiratás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-          a gyermekorvos által kiállított orvosi igazolás

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt a jogszabályban foglalt eljárásrend szerint.

Jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó óvodához kell benyújtani a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatnak  címezve.

A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

 

Szabadbattyán, 2015. . március 19.

 

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

 

 
Kerti hulladék égetés PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hivatal   
2015. március 11. szerda, 15:16

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szabadbattyán közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése 2015. április 30-ig engedélyezett a helyi rendelet alapján.

A kerti hulladék égetése hétköznapokon 9.00 óra és 18.00 óra, szombaton 9.00 óra és 11.00 óra között engedélyezett. Vasárnap kerti hulladékot égetni tilos.

Tisztelettel:

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

 
ÁMK Cifrakert Óvoda 2015. évi zárva tartása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hivatal   
2015. március 09. hétfő, 11:56

Tisztelt Érintettek!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 9. napi ülésén az ÁMK Cifrakert Óvoda (8151 Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.) éves zárva tartási rendjét az alábbiak szerint állapította meg:

2015. augusztus1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig.

Tisztelettel: Némethné dr. Jenei Éva jegyző

 

 
Hirdetmény - KDKTF eljárás megindítása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hivatal   
2015. február 06. péntek, 07:46

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hirdetménye INNEN LETÖLTHETŐ a Denso Gyártó Magyarország Kft. Székesfehérvár, Holland fasor 14. sz. alatti telephelyén lévő üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában az eljárás megindításáról. A hirdetmény a Hivatal/Letölthető dokumentumok oldalon is elérhető.

 


1. oldal / 27