Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2016. július 1. napján az ügyfélfogadás szünetel. 2016. július 4. napjától az ügyfélfogadás a megszokott rendben történik. Némethné dr. Jenei Éva – jegyző

Stratégiai zajvédelmi intézkedési tervek társadalmi egyeztetése

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a

Családsegítői pályázati kiírás

A Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 28. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

Képviselő-testületi ülés 2016.06.09.

Meghívó Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 9-én  /csütörtök/ 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: ZÁRT ÜLÉS 1./       Javaslat Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról           

2016. évi határszemle

A Fejér megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1. határszemlét tart (a csatolt végzés szerint) – Szabadbattyánban 2016. július 29. napján (péntek) és 2016. augusztus 1. napján (hétfő). A komplex határszemle célja a termőföldek hasznosítási (gyommentesítési) kötelezettségének ellenőrzésén felül,

Szünidei gyermekétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)! Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai. Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén

Családtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás

Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya tájékoztatója:   Családtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás A Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának vezetője ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Főosztály családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége ügyfélfogadásának

Képviselő-testületi ülés 2016.05.02.

Meghívó Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 2-án /hétfő/ 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: 1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának        zárszámadása            Előterjesztő: Polyák István Vilmos