Oldal kiválasztása

Képviselő-testületi ülés 2021.10.18. 16:00

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2021. október hó 18-án (hétfő) 16 órai kezdettel

soron kívüli, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban

(8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.)

Nyilvános ülés napirendje:

 1. Tájékoztató a Sport utca és környéke forgalomszabályozása tárgyában benyújtott lakossági észrevételekről (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: —————-

 1. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: —————

 1. Előterjesztés a Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetőjének FE/02/606-1/2021 számú javaslata tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: ————-

 1. Előterjesztés a Cifrakert Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása és 2021/2022. nevelési évre szóló munkatervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: ————-

 1. Előterjesztés a Cifrakert Óvodába felvehető gyermekek létszáma tárgyában.

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: —————-

 1. Előterjesztés Szabadbattyán, Emmaróza településrész, Izabella dűlő forgalomszabályozásáról

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: ————–

 1. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előterjesztést véleményezi: ————-

 1. Előterjesztés a Szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola felvételi körzethatárának

véleményezése tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: —————-

 1. Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: —————-

 1. Előterjesztés ajánlattételi eljárás megindítására, játszótéri eszközök beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

 1. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat jogosult részére bejegyzett jelzálogjog és annak biztosítását szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: —————–

 1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

 

 

 

Pénzügyi Bizottsági ülés 2021.10.18. 15:30

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági Bizottsága

2021. október 18-án (hétfő) 15:30 órai kezdettel

soron kívüli, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban

(8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.)

A bizottsági ülés napirendje:

 1. Előterjesztés ajánlattételi eljárás megindítására, játszótéri eszközök beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet  megalkotása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

 

 

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésével kapcsolatos tájékoztató

avarégetés

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésével kapcsolatos tájékoztató

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat vonatkozó rendelete értelmében 2021. szeptember 1-jétől 2022. április 30-ig ismét lehetőség van az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére:

hétfőtől péntekig 9-18 óráig

szombaton 9-11 óráig

terjedő időszakban engedélyezett.

TILOS: vasárnap és ünnepnapokon.

További szabályai: nagykorú felügyelete mellett, szélcsendes és tiszta (nem felhős!) időben, száraz avar és száraz kerti hulladék égethető, egyébként csak füstölés lesz belőle.

Kérem, legyenek tekintettel környezetükre, szomszédjaikra a légmozgás és a füst terjedése miatt.                    A tevékenység végeztével gondoskodjanak a tűz teljes eloltásáról, a fent megadott időtartamon belül.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben 2022. április 22-e előtt a veszélyhelyzet megszűnik, úgy azzal a nappal az avar és a kerti hulladék égetésének lehetősége is véget ér.

Szabadbattyán, 2021. szeptember 1.

Szabó Ildikó s. k.

polgármester

 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 38/2015. önkormányzati rendelete az alábbi linken olvasható:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/440319

Képviselő-testületi ülés 2021. 09. 01.

Tisztelt Lakosság!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági Bizottsága

2021. szeptember hó 1-jén (szerda) 15:00 órai kezdettel, 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. szeptember hó 1-jén (szerda) 16:00 órai kezdettel, 

nyílt, soron kívüli ülést tart.

Az ülések meghívója csatolt fájlban található.

 

Polgármesteri tájékoztató mai újságcikkel kapcsolatban

Polgármesteri tájékoztató

A mai napon (2021. augusztus 24.) minden előzetes egyeztetés nélkül a Fejér megyei Hírlapban megjelent egy cikk, amelynek tartalmáról a cikk írója nem tájékozódott előre, Önkormányzatunkat nem kereste meg információért. Félrevezető, nem tartalmaz részletes magyarázatot, mely feltétlenül szükséges a módosítások értelmezéséhez, megértéséhez.

Sajnálatos módon nem először fordult ez elő. Mindezek miatt szükségessé vált, hogy egy pontos tájékoztatást adjunk ki e témában.

A módosításokat az alábbiakban amennyire lehet, egyszerűsítve fogalmazzuk meg, de a pontosság miatt minden szó és kifejezés szükséges. A Településrendezési eszközök alább felsorolt módosítása egyedi kérelmek alapján indult, melyek egy eljárásként beillesztésre kerültek a jogszabály által elrendelt időszakos felülvizsgálatba. A módosítások teljes költségét (tervezés, főépítészi megbízás költsége, stb.) a kezdeményezők viselik.

A módosítás az alábbi – 50/2021. (V.4.) határozattal módosított 23/2021. (III.16.) Képviselő-testületi határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított – területekre terjed ki:

 • a Szabadbattyán külterület 0134/26 hrsz-ú terület: az Má jelű általános mezőgazdasági terület helyett, Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület kerül kijelölésre; lényegében az ingatlan területfelhasználási kategóriája módosul egyedi kérelem alapján;
 • a Szabadbattyán külterület 0125/1 hrsz-ú terület: a Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület helyett Má jelű általános mezőgazdasági terület és a bányateleknek Szabadbattyán közigazgatási területét érintő részén Kk-b jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület kerül kijelölésre, az adott ingatlan területfelhasználási kategóriája változik;
 • a Táncsics utca-Mártírok útja-Vasvári Pál utca által határolt tömb: a tömbbenső feltáró út törlésre kerül, az út területe Lke jelű kertvárosias és Lf jelű falusias lakóterület építési övezetbe kerül besorolásra, a tömböt a módosítás egyebekben nem érinti, egy évtizedekkel ezelőtt betervezett és nem megvalósítandó út kerül törlésre. A módosítás tehát a területen elhelyezkedő ingatlanok beépítési feltételeit és paramétereit nem érinti;
 • az Inzsenér-dűlő egy részét érintő terület: a Gksz-1 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezet és az Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezet egy része (098/8 hrsz) Gksz-2 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezetre módosul, mindössze egy helyrajzi számot érint a módosítás, az övezetben lévő további ingatlanokra a szabályozás nem vonatkozik;
 • az ún. „Seuso ipari park” területe: a hatályos településrendezési eszközök szerinti úthálózat, a Z jelű zöldterület és a Vt jelű vegyes terület megszüntetésre kerül, ezzel összhangban 11,63 ha védelmi rendeltetésű erdőterület és a Szabadbattyán 013/25 és 013/103 hrsz-ú, 29,2597 ha nagyságú területén a beépítésre szánt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek átsorolása történik KK-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia területre. A módosítást az ingatlanok tulajdonosa kérelmezte és csak a jelzett hrsz-ú ingatlanokat érinti.

Szabadbattyán, 2021. augusztus 24.

Szabó Ildikó

                                                                                                         polgármester

Skip to content

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás