Oldal kiválasztása

Korlátozások húsvét idején

Tisztelt Szabadbattyániak!

 

Tegnap kihirdetésre került, hogy a kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik.

Polgármesteri hatáskörben az eddigi korlátozásokon felül települési szinten a polgármesterek további, szigorúbb intézkedések meghozatalára kaptak felhatalmazást a 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időtartamra.

A mai napon tapasztaltak alapján egyelőre nem tartom indokoltnak szigorúbb korlátozások elrendelését annak ellenére sem, hogy településünk jelentős útvonalak mentén terül el. Sem a forgalom, sem a mai napi események nem teszik szükségessé.

 

Köszönöm Önöknek, hogy türelmesen, kulturáltan viselkedve tartják be azon szabályokat, melyek az egészségünket védik. Kérem, a következő időszakban is folytassuk ezt a magatartást!

Kérem, továbbra se használják a játszótereket, ne csoportosuljanak se közterületen, se máshol. A focipályán sajnos már több esetben kellett figyelmeztetni gyerekeket, szülőket egyaránt. Kérem, vegyék komolyan a korlátozásokat! Nem a büntetés a cél, de ha szükséges, alkalmazni kell.  A Rendőrség munkatársai folyamatosan felügyelnek az ünnepek alatt is.

Tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a Polgárőrök munkáját is vegyék komolyan és fogadják kellő tisztelettel, hiszen ők saját szabadidejük feláldozásával, térítés nélkül dolgoznak a településünkön élők biztonságáért és rendkívül sok segítséget nyújtanak. Talán sokan nem tudják, de a helyben levett vért – melynek megvalósítása nagyon nagy segítség az itt lakóknak – rendszeresen ők juttatják el a laboratóriumba. Számos esetben nekik köszönhető, hogy jelentős kár, sérülés nem következett be tűzesetből, egyéb káresetekből.

Az elmúlt napokban megtörtént a buszmegállók és közterületi korlátok fertőtlenítése. Sajnos ennek hatása csak átmeneti, ezért fontos továbbra is ügyelni a higiéniára.

A természet várhatóan csodás, napsütéses idővel próbál kárpótolni minket az ünnepek idejére, mindenki igyekszik a szabadba. Kérem, legyenek tekintettel egymásra, tartózkodjanak a zavaró tevékenységektől, tartsák be az égetési szabályokat:

“Avart és kerti hulladékot a szabadban, nyílt téren nagykorú személy felügyelete mellett csak szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, hétfőtől péntekig 900 és 1800 óra között, szombaton 9 órától 11 óráig lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja, és az égetés hősugárzása további kárt ne okozzon. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, műanyagok, veszélyes hulladékok, stb.), valamint kifejezetten tűz- és robbanásveszélyes anyagot.

Nem megengedett az égetés ünnepnapon, munkaszüneti napon, országos pihenőnapon és tűzgyújtási tilalom elrendelésének ideje alatt.”

A teljes rendelet itt elérhető:

https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg8ed7dr4eo3dt6ee7em2cj1bx4bz1ce6by5cf6bw3e

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

2020.04.10.

Tisztelettel:

Szabó Ildikó

polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2016.11.28. napi nyílt ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november hó  28-án   / hétfő /  16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./     Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyszerűsített koncepciójáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Közbeszerzési eljárás lefolytatására tett árajánlatról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Ajánlattételi felhívásról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Átcsoportosítási kérelemről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Az Önkormányzat és a KLIK, valamint a KLIK jogutódja a Székesfehérvári Tankerületi központ között létrejött megállapodás, vagyonhasznosítási szerződés jóváhagyásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Együttműködési megállapodás közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    A kmb-s iroda ellenszolgáltatás nélküli igénybevételéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

12./    Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    A közterületek használatáról szóló 33/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13/a./ Az intézményi térítési díjakról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    Az önkormányzat tulajdonát képező külterület 099 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Kupai Mária ingatlan vételi ajánlatáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmaróza Ezerjó dűlő zsákutcává történő kezdeményezéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarításra benyújtott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Irodabútor beszerzésére adott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    ASP rendszerhez való csatlakozáshoz eszközök beszerzésére tett árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

21./    A Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Polgárdi Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakaszról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2016. évben végzett munkáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

24./    A 2017. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

27./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2016)

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Javaslat kérés kitüntető cím és díjak adományozásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Együttműködési Megállapodás intézményvezető mesterprogram végrehajtásának támogatásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./     Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2016. november 21.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                              Polyák István Vilmos sk.

                                                                                                      polgármester

E.on áramszüneti értesítő – 2016. november (frissítve: 2016.11.07.)

A villamos hálózatainkon történő fejlesztési/karbantartási munkálatok biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

Szabadbattyán településen

2016. november 7-én 08:00 órától 16:00 óráig és 2016. november 8-án 08:00 órától 16:00 óráig a teljes Jókai utcában, Jókai közben, Jókai telepen, Veres Péter utcában

2016. november 10-én 8:00 órától 16:00 óráig, és 2016. november 11-én 8:00 órától 16:00 óráig a teljes Csíkvár tér, Erzsébet tér, Széchenyi u. 1-5-ig, Árpád u. 1-45-ig, 2-46-ig

2016. november 15-én 08:00 órától 18:00 óráig a teljes Liget utcában

2016. november 24-én 8:00 órától 16:00 óráig és 2016. november 25-én 8:00 órától 16:00 óráig a Dózsa u. 1-45-ig, 2/a, b, c, d, e, f, g –  4/a, b, c, d; Petőfi u. 45-119-ig, 44-118-ig, Kossuth u. 2-4-ig, Szabadság tér 5, 6 számok alatt

áramszünet lesz.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 /22 /525-566 telefonon vagy laszlo.horvath@eon-hungaria.com e-mail címen várjuk.

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Székesfehérvári Tankerülete értesíti az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni és a közös szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot kitöltve vinni!

Nyilatkozat: 3.-számú-melléklet-Nyilatkozat-a-szülői-felügyeleti-jog-gyakorlásról.docx (273 letöltés)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A körzetek listája megtekinthető a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

Vidék-Beiskolázási-plakát-_2016.doc (259 letöltés)

Meghívó a Képviselő-testület 2016. 02. 15. napi nyílt soros ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én /hétfő / 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./ Polyák István Vilmos polgármester úr cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./ Az intézményi térítési díjakról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./a./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról       

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./b./  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./ A köztemetőről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./ Dr. Várkonyi Mária és TSA.Bt és az önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./ Véleményalkotás a Batthyány Lajos Általános Iskola igazgatójának ismételt intézményvezetői megbízásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./ ÁMK átszervezéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./ Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./ Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./ Polgármester úr 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./ Törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásához kormányzati funkciók megállapításáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./ Házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./ Szabadbattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

16./ Szabó Orsolya bizottsági kültag lemondásának tudomásulvételéről, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kültagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./ Szabadbattyán Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról (Székesfehérvár-Pákozd)

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./ A Battyánvár Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./ Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. február 10.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos
polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2015.11.23. napi ülésére

 Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 23-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./       A talajterhelési díjról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3/a.    A helyi adórendeletekről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

4./       A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

5./       A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

6./       Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./       A közterületek használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

8./       Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

9./       Az önkormányzat közművelődési feladatairól

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

10./     A járműforgalom szabályozásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

11./    Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./    Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

13./    Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./    Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

20./    Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

21./    Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

24./    Publimont Kft. bérleti szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2015. évben végzett munkáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

27./    A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./    Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2015. november 16.

                                                            Tisztelettel:

                                                                                                     Polyák István Vilmos

                                                                                                     polgármester

 

 

Skip to content

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás