Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 14-én   /hétfő / 16:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

KÖZMEGHALLGATÁS

1./       Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének egyszerűsített koncepciója

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./       A felügyeleti díjról, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről

Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

4./       A Képviselő-testület üléséről, munkájáról szóló munkaterv tárgyalása, jóváhagyása

 Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Informatikai berendezésre tett árajánlatról

 Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Vagyonnyilatkozat-tételi, összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekről

 Előadó: Balázs László – bizottság elnöke –

7./       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2015.december 8.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                             Polyák István Vilmos                                                                                                      polgármester