Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. február hó 25-én (kedd) 17:00 órai kezdettel nyílt, soros ülést tart a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./     Javaslat a Szabadbattyán, Petőfi u. 991/1 hrsz-ú „kivett közút” területének csökkentésére, a 991/3 hrsz-ú „kivett közút” megosztására, átnevezésére és átminősítésére
Előadó: Szabó Ildikó polgármester

2./    Javaslat Csillag Petra Szabadbattyán, Petőfi u. 44. kérelme hozzájárulás megadásához, valamint fennmaradó ingatlan-vételár megfizetésének mérséklésére, elengedésére
E
lőadó: Szabó Ildikó polgármester

3./    Javaslat közterület elnevezésére
Előadó: Szabó Ildikó polgármester

4./    Javaslat a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde nyári zárva tartására
Előadó: Szabó Ildikó polgármester

5./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szabó Ildikó polgármester

6./    Bejelentések, egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2020. február 19.

Szabó Ildikó
polgármester

Csatolmányok