Új tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezéséhez

Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezéséhez

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet ( a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

a.)olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  1. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt-vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel
  2. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és háztartási igények kielégítését szolgálja és
  3. ac) nem gazdasági célú vízigény

b.)az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Az 1992. február 15. napja után engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 01-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha

  1. a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és
  2. az engedély megadásának feltételei fennálnak. „

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az országgyűlés honlapján már olvasható a T/2823 számú törvényjavaslat, amely szerint a kérelem benyújtásának határideje módosul 2020. december 31. napjára.

Az eljárás megindításához szükséges dokumentumok:

  • kérelem nyomtatvány
  • műszaki szakember által készített, nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció a kút tényleges megvalósulási állapotól
  • -tervezői jogosultságot bizonyító igazolás
  • fényképfelvétel a kútról és a környezetéről
  • 000,- Ft illetékbélyeg, melyet a kérelem nyomtatványon kell leróni.

Az engedélyezéshez szükséges formanyomtatványok a honlapról letölthetőek.

Szabadbattyán, 2018. november 5.                                                                                                                                                                                          Némethné dr. Jenei Éva – jegyző

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás