Stratégiai zajvédelmi intézkedési tervek társadalmi egyeztetése

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi …

TovábbStratégiai zajvédelmi intézkedési tervek társadalmi egyeztetése

Családsegítői pályázati kiírás

A Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 28. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 13. A pályázati kiírás itt letölthető: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rdxe4tl5a9

Képviselő-testületi ülés 2016.06.09.

Meghívó Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 9-én  /csütörtök/ 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: ZÁRT ÜLÉS 1./       Javaslat Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzmaradványának felhasználásáról            Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester – 2./       Szabadbattyán Tájház felújítási munkálataira tett árajánlatról            Előterjesztő: Polyák István Vilmos – …

TovábbKépviselő-testületi ülés 2016.06.09.

2016. évi határszemle

A Fejér megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1. határszemlét tart (a csatolt végzés szerint) – Szabadbattyánban 2016. július 29. napján (péntek) és 2016. augusztus 1. napján (hétfő). A komplex határszemle célja a termőföldek hasznosítási (gyommentesítési) kötelezettségének ellenőrzésén felül, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának felmérése, a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási állapottal való egyezőségének vizsgálata, valamint az aranykoronás földminősítési …

Tovább2016. évi határszemle

Szünidei gyermekétkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)! Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai. Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést …

TovábbSzünidei gyermekétkeztetés

Családtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás

Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya tájékoztatója:   Családtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás A Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának vezetője ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Főosztály családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége ügyfélfogadásának helyszíne 2016. május 17. napjától az alábbiak szerint változik: Az ügyfélfogadás új helyszíne: Székesfehérvár, József Attila u. 42. Az ügyfélfogadás …

TovábbCsaládtámogatás: új helyszínen az ügyfélfogadás

Képviselő-testületi ülés 2016.05.02.

Meghívó Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 2-án /hétfő/ 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom. Napirend: 1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának        zárszámadása            Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester – 2./       ÁMK átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása            Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester – 3./       Beszámoló a …

TovábbKépviselő-testületi ülés 2016.05.02.

II. Mesterecset pályázat

Országos pályázatot hirdet a Magyar Államkincstár, amelyen minden 6-14 év közötti gyermek részt vehet. A VÁLASZTHATÓ TÉMÁK: „A legboldogabb pénzérme” – vagy – „START a jövőbe”. Beküldési határidő: 2016. július 15. A pályázaton mindenki egyénileg, a fenti két téma egyikében 1 pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4 –es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek (pl.: grafika, rajz, festett kép stb.). …

TovábbII. Mesterecset pályázat

MÁV tájékoztatás vegyszeres gyomirtásról

  A MÁV Zrt. vágányhálózatán 2016. május 2-től vegyszeres gyomirtást végez. Kedvezőtlen időjárás esetén a munka elvégzése 1-2 napot csúszhat. A MÁV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos! A közlemény és Szabadbattyánra vonatkozó várható időpont alább letölthető:

Hulladéklerakó díjai, hulladékszállítás Emmarózáról

Tisztelt Ingatlanhasználó! Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. június 1-től Szabadbattyán Emmaróza területéről az önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően Társaságunknak csak a matricával ellátott zárt gyűjtőedényzetben áll módjában elszállítani a háztartási hulladékot. Igénybe vehető edényzetek: 60 literes gyűjtő edényzet (1 fős háztartás esetén, igazolással) 80 literes gyűjtő edényzet 120 literes gyűjtő edényzet 240 literes gyűjtő edényzet A Ht. 42. § (1) …

TovábbHulladéklerakó díjai, hulladékszállítás Emmarózáról

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás