Oldal kiválasztása

Tájékoztatók, hirdetmények

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjen ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – a határozattal – megállapított hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet fennállásának időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, gondoskodjon az új kérelem benyújtásáról. A hátrányos, halmozottan helyzet megállapítása iránti kérelmét a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben nyújthatja be (hétfőn és szerdán: 08.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig, pénteken: 08.00-12.00 óráig, kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás).

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017/2018-as tanítási évben a tavaszi szünetben valamennyi munkanapon – 2018. március 29-én és 2018. április 03,04-én lehetősége lesz a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.

A jogosult gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

Az ebéd elvitelének időpontja: 12.00 és 13.00 óra között.

Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.

A kitöltött nyomtatványokat – a téli szünetben történő ingyenes étkeztetéshez – 2018. március 19-ig juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba.

 

Felhívom a figyelmüket, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést  betegsége vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, más törvényes képviselő köteles a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2018. március 8.

 

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző


Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.), az Önkormányzat honlapján: https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/, valamint a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatánál (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.). A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak.

A formanyomtatvány– az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a kérelmének megfelelő időtartamban Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a település közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete adott év
a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig,
b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 15-éig
írásban tájékoztatást kapnak.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetést megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.
Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjen ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – a határozattal – megállapított hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet fennállásának időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, gondoskodjon az új kérelem benyújtásáról. A hátrányos, halmozottan helyzet megállapítása iránti kérelmét a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben nyújthatja be (hétfőn és szerdán: 08.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig, pénteken: 08.00-12.00 óráig, kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás).

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017/2018-as tanítási évben az őszi szünetben valamennyi munkanapon – 2017. október 30-31-én és 2017. november 2-3-án lehetősége lesz a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.
A jogosult gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.
Az ebéd elvitelének időpontja: 12.00 és 13.00 óra között.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.
A kitöltött nyomtatványokat – az őszi szünetben történő ingyenes étkeztetéshez – 2017. október 20-ig juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba.

Felhívom a figyelmüket, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést  betegsége vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, más törvényes képviselő köteles a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2017. szeptember 12.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző


Hirdetmény – lakossági fórum

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzéteszi közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a www.szabadbattyan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján és a Szabadbattyáni Híradó folyóiratban, továbbá lakossági fórumot tart, melynek időpontja: 2017. augusztus 7. (hétfő) 17:00 óra, helyszíne: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme.

A hirdetmény itt letölthető:

KMBT22220170726095317.pdf (251 letöltés)

Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező:

1112/40 hrsz-ú 930 nm
1112/41 hrsz-ú 887 nm
1112/42 hrsz-ú 867 nm
1112/43 hrsz-ú 866 nm
1112/44 hrsz-ú 862 nm

nagyságú  építési ingatlanokat (Szabadbattyán,  Dózsa Gy. u. református temetővel szemben) 5.000,-Ft + Áfa / nm áron értékesítésre hirdeti. Az ingatlanokra valamennyi közműrákötési lehetőség biztosított.

Érdeklődni Némethné dr. Jenei Éva jegyzőnél lehet a 22/588-100 vagy a 06-30/850-4699 telefonszámokon, személyesen ügyfélfogadási időben a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban.


Pályázati kiírás könyvtáros munkakör betöltésére

A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás itt letölthető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rkma7th5j9


Pályázati kiírás könyvtáros munkakör betöltésére

A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás itt letölthető:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rj5h0zsyb5


Pályázati kiírás lakás értékesítésére

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat az önkormányzati tulajdonú 4 lakásos társasházban 1 db lakás értékesítésére versenyeztetési pályázati kiírást ad közzé az alábbiak szerint:

Értékesítésre szánt ingatlan:

Szabadbattyán belterületén, központi elhelyezkedésű és könnyen megközelíthető 4 lakásos társasházban földszinten lévő 1 db lakás:

 • 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 3. fsz.1. (134/4/A/3 hrsz)
 • alapterülete: 63 m2
 • helyiségei: előtér-étkező, közlekedő, konyha, wc, fürdő, 3 db szoba, loggia
 • közmű-ellátottság: összközműves

osztatlan közös tulajdonú helyiségek: lépcsőház, padlástér

Lakás értékesítési minimális összege:     9.300.000,- Ft (áfával együtt)

Fizetési feltétel: utalással, az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben.

Eredményes pályázó az, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi.

Ha az eredményes pályázók közül többen azonos összegű vételi ajánlatot tesznek, akkor a képviselő-testület sorsolással dönt a nyertes pályázóról.

Lakás megtekinthető: előre egyeztetett időpontban hétköznapokon 8 órától 16

óráig

pénteken: 8 órától 12 óráig

Némethné dr. Jenei Éva jegyző kapcsolattartóval

( jegyző@szabadbattyan.hu, 30/8504699)

A pályázat benyújtható:

Zárt borítékban 2017. március 20. 16 óráig „ Pályázat önkormányzati lakás vételére” felirattal ellátva a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél.

A Képviselő-testület eredményt hirdet: Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében 2017. március 27. nap, 16 órakor tartandó nyílt soros ülésén.

Szerződés-kötés időpontja: eredményhirdetést követő 15 napon belül

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.


Ellátottjogi képviselő

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább.

A Szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik.

A fenti rendelet 3. paragrafus a)- b) pontja alapján:

„3. § A Szolgálat az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében

 1. a) gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről,
 2. b) ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,”

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Központi Irodájának elérhetőségei:

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Központi ügyintézés helye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Postacím: 1365 Budapest, Pf. 646.

Email: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu

Tel.: +36 1 9202 700; +36 80 620 055 (zöld szám)

Fax: +36 1 9202 731

Szabadbattyánban a területileg illetékes ellátottjogi képviselő elérhetőségei:

NÉV: CSETÉNYI-GUBA MÁRIA

Email: maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu

Telefon: +36/20/489-9662


Tájékoztató Szabadbattyán – Stollwerck 22 kV-os hálózat nyomvonal módosítása tárgyában

Ezúton tájékoztatom, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja és a 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján előzetes hatásvizsgálati eljárás indult.

Az ügyben közlemény került kibocsátásra, mely Szabadbattyán közigazgatási területén, valamint a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblákra lett kifüggesztve. A kérelem és mellékletei nyomtatott példányába a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal emeleti irodájában lehet betekinteni.

Szabadbattyán, 2016. szeptember 19.

Némethné dr. Jenei Éva  jegyző

 


Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére

 1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 2. az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
 3. ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 4. bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete 2016. május 1. illetve szeptember 1. napján fennáll, írásban értesülnek az igénylés lehetőségéről.

A formanyomtatvány elérhető Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapján https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/ oldalon, tájékoztatóm mellékleteként, illetve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. emelet). A kitöltött nyomtatványokat a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. Az adott szünidő határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A jogosult gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

A formanyomtatvány (7. melléklet szerinti nyilatkozat) – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Amennyiben a gyermek mégsem veszi igénybe az előzőleg megigényelt étkezést (táborozás stb. miatt), azt előzetesen jelezni szükséges a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél.

A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) nyújt segítséget.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2016. szeptember 5.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző


Hirdetmény

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2016. július 20-án benyújtott kérelme alapján 14658/2016. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárást folytat a Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján, Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve elektronikus formában a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése:

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.

Telefon: 06-22/514-300, telefax: 06-22/313-564

Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

Honlap cím: https://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30-12:00

Szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30

Péntek: 8:30-12:00

Kedd, csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Ügyintéző neve: Görög Annamária és Dr. Bartus Beáta

Az ügy tárgya: Előzetes vizsgálati eljárás Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában

Szabadbattyán, 2016. július 29.

Tisztelettel:

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

KDTKVF_közlemény_Szabadbattyán_Aszófő_villamos_felsővezeték.pdf (263 letöltés) (0 letöltés)

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS A SZABADBATTYÁNI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; vagy a 6/F § (1) bekezdésének érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő közművelődési tevékenység; magyar nyelvtudás/vagy,
 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy a 6/F § (1) bek.-nek érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegennyelv ismeret; a 150/1992. (XI.20.) Korm.r. 6/B § (1) bek. c) pontja szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést teljesítette,
 • büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, (kérjük, hogy a programot elektronikus úton, a jegyzo@szabadbattyan.hu e-mail címre is küldje meg)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének k igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja
 • idegen nyelv ismeret igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok, szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné dr. Jenei Éva nyújt, a 06-22/588-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429-2/2016, valamint a beosztás megnevezését: művelődési ház és könyvtár igazgató.
 • Személyesen: Polyák István Vilmos, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992.(XI.20.)Korm.r. 7.§(6)bek.-ben foglalt személyekkel kiegészülve Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. Az igazgatót a Képviselőtestület bízza meg. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a munkakör közművelődési szakember/vagy könyvtáros munkakörre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 21/A§ (4)bek.-ben foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja – 2016. június 15.
 • Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) – 2016. június 15.

MÁV tájékoztatás módosított menetrendről

2016. június 18-tól 2016. augusztus 28-ig Székesfehérvár állomás átépítési munkálatai miatt a Székesfehérvár – Tapolca vasútvonalon a vonatok (29 és 30 vonal) módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend itt letölthető:

T5_29_Székesfehérvár_0618-0828.pdf (239 letöltés)

T6_30_Székesfehérvár_0618-0828.pdf (253 letöltés)


Fejér Megyei Kormányhivatal határozata vadászterület határának megállapításáról, tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételéről

07400660-kódszámú-vadászterület-határa.pdf (254 letöltés)

07401450-kódszámú-vadászterület-határa.pdf (238 letöltés)

07401350-kódszámú-vadászterület-határa.pdf (241 letöltés)

07402350-kódszámú-vadászterület-határa.pdf (251 letöltés)


TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére

 1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 2. az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
 3. ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 4. bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete 2016. május 1. napján fennáll, írásban értesülnek az igénylés lehetőségéről.

A formanyomtatvány elérhető Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapján https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/ oldalon, tájékoztatóm mellékleteként, illetve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. emelet). A kitöltött nyomtatványokat – a nyári ingyenes étkeztetéshez – 2016. június 9. (csütörtök) juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba. A nyári szünidőt követően az évközi (őszi, téli és majd a következő év tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon (nyári szünet esetében 2016. május 17-én) fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A jogosult gyermekek a nyári szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

A formanyomtatvány (7. melléklet szerinti nyilatkozat) – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Amennyiben a gyermek mégsem veszi igénybe az előzőleg megigényelt étkezést (táborozás stb. miatt), azt előzetesen jelezni szükséges a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél.

A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) nyújt segítséget.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2016. május 5.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

7.melléklet.docx (320 letöltés)

 


SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES (KÖZBESZERZÉSI) STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉSE:

KMBT22220160519105227.pdf (238 letöltés)


SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE:

Szabadbattyán_2016.évi_összesített_közbeszerzési_terv.pdf (229 letöltés)


 

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTÉKESÍTÉSRE HIRDET
5 DB ÉPÍTÉSI TELKET:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat értékesítésre hirdet 5 db építési telket 5.000,- Ft +Áfa/m2 áron.(Szabadbattyán, Dózsa Gy. u.) Valamennyi közműrákötési lehetőség biztosított. Az építési telkek külön-külön, de akár egyben is megvásárolhatóak vállalkozó/befektető által. Érdeklődni 06-30/850-46-99-es, vagy a 06/22-588-100-as telefonszámon lehet.

 


 

BEÍRATÁS A CIFRAKERT ÓVODÁBA A 2016/2017-ES ÉVRE:

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a leendő óvodások beíratásának időpontja:

2016. április 25-én, 26-án és 27-én reggel 8 órától 16 óráig

Helye: Cifrakert Óvoda 8151. Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.

Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

 • akik 2016. szeptember 1-ig betöltik a 3. életévüket.
 • akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába

Beíratáshoz hozza magával:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a gyermek TAJ- kártyáját,
 • a házi orvos igazolását

Szabadbattyán, 2016. március 29.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

 


 

 

MÁV Zrt. tájékoztatása vegyszeres gyomirtásról

A MÁV Zrt. vágányhálózatán 2016. május 2-től vegyszeres gyomirtást végez. Kedvezőtlen időjárás esetén a munka elvégzése 1-2 napot csúszhat. A MÁV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

A közlemény és Szabadbattyánra vonatkozó várható időpont alább letölthető:

Értesítés-vegyszeres-gyomirtásról.pdf (239 letöltés) Gyomirtás_MÁV_Szabadbattyán.pdf (322 letöltés)

 


 

 

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. június 1-től Szabadbattyán Emmaróza területéről az önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően Társaságunknak csak a matricával ellátott zárt gyűjtőedényzetben áll módjában elszállítani a háztartási hulladékot.

Igénybe vehető edényzetek:

 • 60 literes gyűjtő edényzet (1 fős háztartás esetén, igazolással)
 • 80 literes gyűjtő edényzet
 • 120 literes gyűjtő edényzet
 • 240 literes gyűjtő edényzet

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány, a Mobil hulladékgyűjtő és újrahasznosítható konténerek MSZ EN 840-1:2013 szerinti szabványa. Tájékozatjuk, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas.

Ön vagy kereskedelmi forgalomban kapható szabványos edényt vásárol, vagy lehetősége van társaságunktól beszerezni azt. Amennyiben új vagy jó állapotú használt edényzetet szeretne vásárolni Társaságunktól, szíveskedjen felkeresni központi ügyfélszolgálatunkat.

A többlethulladékot Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárhoz kihelyezett ügyfélszolgálatunkon átvehető VERTIKÁL emblémával ellátott zsákokban helyezhetik ki. A zsákokért utólag 356 Ft+ÁFA/db árat kell fizetni, melyről a számlát az NHKV Zrt küldi meg.

A szelektív hulladékokat – az üveg gyűjtőpont és a hulladékudvar mellett – házhoz menő rendszerben is gyűjti Társaságunk. A gyűjtések havonta egyszer keddi napokon, az alábbi időpontokban lesznek:

2016. évi szelektív hulladékszállítási rend:
május 31. június 28. július 26.
augusztus 23. szeptember 20. október 18.
november 29. december 13.

Átlátszó zsák(ok)ban kell vegyesen a papír, műanyag, fém (italos) dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott.

Az üveget kizárólag a szelektív gyűjtőpontra kihelyezett konténerekbe kérjük elhelyezni, azokat a házhoz menő rendszerű zsákokba ne tegyék! (Társaságunk humán munkaerővel szelektálja a vegyes hasznosítható hulladékot, és a balesetveszély csökkentése érdekében kéri.) Kérjük, legyenek erre tekintettel!

A zöldhulladék alábbi feltételek betartása mellett kerül elszállításra:

 • Faágakat, gallyakat maximum 80 cm hosszúra vágva, kézi erővel mozgatható kötegekben (összekötve) kell az ingatlan elé kihelyezni.
 • A fű, lomb, egyéb ömlesztett zöldhulladékot Társaságunk által biztosított (szállítási alkalmanként 1-1 db) biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákban kell kihelyezni. A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem előírt módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra! Kérjük, hogy az ingatlanuk előtti terület tisztántartása érdekében a kihelyezés módját tartsák be!

2016. évi zöldhulladék szállítási rend:
május 3. június 14. július 12. augusztus 9.
szeptember 6. október 4. november 15.

Továbbá kérjük, hogy az edényzetek megközelíthetősége érdekében az ürítési napokon az utakat hagyják szabadon. Illetve az autó rongálódásának elkerülése érdekében a kilógó ágaktól tisztítsák meg az utakat.

Kihelyezett ügyfélszolgálat: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10., kedd, csütörtök 14-18 óráig, Ügyintéző: Méreg Lajosné

Központi ügyfélszolgálat: Polgárdi, Szabadság u. 26., valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.: 22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján. Nyitvatartási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00.

Polgárdi, 2016. április 21.

Tisztelettel: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.

POLGÁRDI HULLADÉKLERAKÓ DÍJTÉTELEI:

Polgárdi-Hulladéklerakó-díjtételei.pdf (820 letöltés)

KONTÉNER ÁRAK:

Egyéb települési hulladék:
4 m3-ös konténer 30.550 Ft+ÁFA
5 m3-ös konténer 34.950 Ft+ÁFA
7 m3-ös konténer 43.750 Ft+ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék:
4 m3-ös konténer 23.950 Ft+ÁFA
5 m3-ös konténer 26.700 Ft+ÁFA


 

 

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Székesfehérvári Tankerülete értesíti az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni és a közös szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatot kitöltve vinni!

Nyilatkozat: 3.-számú-melléklet-Nyilatkozat-a-szülői-felügyeleti-jog-gyakorlásról.docx (300 letöltés)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A körzetek listája megtekinthető a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

Vidék-Beiskolázási-plakát-_2016.doc (286 letöltés)

 

 


 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A SZABADBATTYÁNI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 10.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával; felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő közművelődési tevékenység; magyar nyelvtudás/vagy
 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegennyelv ismeret; a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlat; 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • idegennyelv ismeret igazolása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Dr. Jenei Éva nyújt, a 22-588-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház és könyvtár igazgató.
 • Személyesen: Polyák István Vilmos, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt személyekkel kiegészülve Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. Az igazgatót a Képviselőtestület bízza meg. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a munkakör közművelődési szakember/vagy könyvtáros munkakörre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja – 2016. április 5.
 • Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) – 2016. április 5.
 • www.kozigallas.gov.hu (2016. április 12.)

 

 


 

 

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állásajánlatai:

Álláshirdetés_Kd-i_OBVH_Intézet.pdf (301 letöltés)

 


 

 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (https://www.katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

https://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

https://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

 


 

 

Lakossági felhívás a kéménytűz káresemények csökkentése érdekében

Melléklet-35700_4973-1_2016.-ált..pdf (300 letöltés)

 

 


 

 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlásai vadászterületek határairól

Ajánlás400660.pdf (462 letöltés) 400660_attekinto.pdf (435 letöltés) Ajánlás401350.pdf (331 letöltés) 401350_attekinto.pdf (366 letöltés) Ajánlás401450.pdf (324 letöltés) 401450_attekinto.pdf (357 letöltés) Ajánlás401460.pdf (291 letöltés) 401460_attekinto.pdf (380 letöltés) Ajánlás402350.pdf (445 letöltés) 402350_attekinto.pdf (430 letöltés)

 

Skip to content

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás