Választási szervek

Választási iroda

  • vezetőjének neve
  • hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme
  • választási információs szolgálatának elérhetőségei
  • a választási iroda vezetőjének

–  a mandátumok számának megállapításáról szóló határozata
–  a választókerületek kialakításáról szóló határozata
– a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata

Választási bizottság

  • tagjainak és póttagjainak neve
  • elérhetőségei
  • ülésének várható időpontja és részletes napirendje
  • üléséről készült jegyzőkönyv
  • határozatai (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)